Hjälp

Denna web är vidareutveckling av www.wshow.se och kommer på sikt innehålla alla funktioner och ersätta den andra sidan.

Det mesta av innehållet är tills vidare på engelska, då det varit flera icke svensktalande domare som dömt onlinetävlingar.

Några av de nya funktioner som finns på denna webb (som inte finns med i den gamla generationen)

  • Uppladdning av film till onlinetävling
  • Visning av resultat i YEA - Year End Award. (Dvs poäng summeras för ekipage och klass)
  • Onlineprotokoll för EXCA-klasser. Dvs domaren skriver en en separat sida för varje ekipage med bedömning för varje moment.