Admin: Nya VS gamla systemet

Lizoft Showmanagar finns i två versioner. Den nya och den som funnits sedan 2017. Funktioner i det gamla systemet läggs över efter hand till det nya. Båda systemen jobbar mot samma databas, så det som ändras på det ena stället blir lika på det andra. Under en övergångsperiod behöver man växla mellan systemen. Nedan är en lista över funktioner och var man redigerar.

*** KOMMER KOMPLETTERAS MED MER INFO ***

Funktion Nya Gamla
Skapa tävlingens grundinfo X
Skapa klasser och redigera info, priser mm X
Ladda upp mönster som fil X
Gör anmälan på befintlig ryttare (häst kan fn inte väljas i nya systemet) X X
Ändra häst i en anmälan X
Markera ryttare som struken, ändra admin avgift mm X
Välj/ändra klasser som ryttaren anmäler sig i X
Registrera betalning från ryttaren X
Redigera ryttarmeddelande X X
Lägg upp och redigera häst X
Redigera ryttare (admin kan redigera ryttare som tillhör sin egen förening. WRAS-admin kan redigera alla ryttare som tillhör någon WRAS-förening) X

Koppla häst till ryttare

X

Registrera poäng/placering på ett ekipage i en klass

X

Sända upp domarprotokoll för en klass

X