KbWR - Pre Summer Challenge
2024-05-18
Show Id: 1116
Tävlingens namn KbWR - Pre Summer Challenge
Datum 2024-05-18
Plats Holmen Gård, Rångeala
Arrangör KbWR - Knallebygdens Western Ryttare
Proposition Mer information
Sista ordinare anmälningsdag 2024-05-10
Efteranmälningsavgift 300 kr (från och med 2024-05-11)
Redan föranmälda ekipage kan efteranmäla sig till ytterligare klasser mot ordinarie avgift.
Sista möjliga anmälningsdag 2024-05-15
Veterinäravgift 150 kr
Görs mellan kl.11.30-12.30 och gäller endast hästar som startar Reining B.
Domare: Håkan Forsström Tävlingsledare: Mats Åkesson Tävlingen hålls inomhus samt framridning utomhus.
Klass Namn Notering Mönster Avgift Avg ungdom Anmälda
1 Trail B Open 150,- 90,- 6
2 Trail D Open 120,- 90,- 5
3 Working Western Rail D Open 120,- 90,- 6
4 Ranch Riding B Open 150,- 90,- 7
5 Ranch Riding D Open 120,- 90,- 7
6 Western Riding B Open 150,- 90,- 2
7 Western Riding D Open 120,- 90,- 5
8 Showmanship at Halter D Open 120,- 90,- 7
9 Trail in Hand D Open 120,- 90,- 9
10 Ranch Trail D Open 120,- 90,- 4
11 Western Horsemanship B Open 150,- 90,- 3
12 Western Horsemanship D Open 120,- 90,- 5
13 Reining B Open Vet. bes. 150,- 90,- 4
14 Reining D Open 120,- 90,- 5
15 Western Pleasure B Open 150,- 90,- 6
16 Western Pleasure D Open 120,- 90,- 4
Övrigt
17 Rasthage, dag 100,- 100,- 5
18 Box, dag Reserverade i första hand för hingst. 250,- 250,- 4
19 Boende, dygn. Gemensamt kök. Övernattningsrum reserverat för långväga ekipage. 200,- 200,- 0
20 Veterinärbesiktning Gäller Reining B 150,- 150,- 3
21 WRAS engångslicens 150,- 150,- 0
Totalt 97