WCWR - First Run 2024
2024-04-20
Show Id: 1132
Tävlingens namn WCWR - First Run 2024
Datum 2024-04-20
Plats Älsvered
Arrangör WCWR - West Coast Western Riders
Proposition Mer information
Sista ordinare anmälningsdag 2024-04-14
Efteranmälningsavgift 300 kr (från och med 2024-04-15)
Sista möjliga anmälningsdag 2024-04-17
Domare: David Hoff Tävlingsledare: Vakant
Klass Namn Notering Mönster Avgift Anmälda
1 Trail E Open Pay N Ride 150,- 1
2 Trail C Open 150,- 6
3 Trail D Open 150,- 5
4 Showmanship at Halter D Open 150,- 2
5 Western Pleasure C Open 150,- 5
6 Western Pleasure D Open 150,- 3
7 Western Horsemanship E Open Pay N Ride 150,- 3
8 Western Horsemanship C Open 150,- 5
9 Western Horsemanship D Open 150,- 3
10 Reining C Open 150,- 1
11 Reining D Open 150,- 1
12 Working Western Rail D Open 150,- 4
13 Ranch Riding C Open 150,- 2
14 Ranch Riding D Open 150,- 5
15 Western Riding E Open Pay N Ride 150,- 0
16 Western Riding C Open 150,- 1
17 Western Riding D Open 150,- 2
Totalt 49