TWRS - Taure Spring Open 2024
2024-05-11
Show Id: 1148
Tävlingens namn TWRS - Taure Spring Open 2024
Datum 2024-05-11
Plats Stadsberga Västergård, Haninge
Arrangör TWRS - Taure Western Riders
Proposition Mer information
Sista ordinare anmälningsdag 2024-05-06
Efteranmälningsavgift 50 kr (från och med 2024-05-07)
Sista möjliga anmälningsdag 2024-05-09
Taure Spring Open 2024: E-, D-, och C-tävling lördag 11 maj 2024 på Stadsberga Västergård, Österhaninge. Första start kl 09.00 * C- och D-klasser är öppna för alla ryttare med giltig A-/Y-licens och H/H1-licens för hästen samt medlemskap i WRAS-ansluten klubb. * E-klasser är även öppen för icke-medlemmar i WRAS-ansluten förening och kräver inte tävlings- licens. Traditionell sadel och träns är tillåtet. * Taure Spring Open 2024 High-point-score-ekipage utses mellan samtliga tävlande i D- och C-klass. Vissa klasser ingår även i East Western Cup 2024 som anges speciellt i anmälan i tävlingssystemet.
Ryttarmeddelande
Välkommen till Taure Spring Open 2024! STARTANMÄLAN OCH HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN Startanmälan görs i sekretariatet senast kl. 8.00 (öppnar 7.30). För klasser efter lunch är startanmälan senast kl. 11. Kom ihåg vaccinationsintyg, hästägarförsäkran och medlemskort i WRAS-ansluten klubb för smidig startanmälan. Hästägarförsäkran kan även fyllas i på plats i sekretariatet. ÅTERBETALNING Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. Vid sjuk eller skadad häst återbetalas halva summan av erlagda anmälningsavgifter. VACCINATIONSINTYG Godkänt vaccinationsintyg ska visas upp i sekretariatet innan häst lastas ur på tävlingsplatsen. RYTTARMEDDELANDE Ryttarmeddelandet skickas ut efter sista anmälningsdag och läggs även ut i WRAS tävlingskalender.
Klass Namn Notering Mönster Avgift Avg ungdom Anmälda
1 Trail E Open 100,- 100,- 0
2 Trail D Open 130,- 100,- 8
3 Trail C Open 130,- 100,- 5
4 Trail in Hand E Open 100,- 100,- 0
5 Trail in Hand D Open 130,- 100,- 1
6 Trail in Hand C Open 130,- 100,- 0
7 Ranch Trail D Open Ingår i East Western Cup. Extra cup-klass-avgift 40 kr/klass. 130,- 100,- 4
8 Ranch Trail C Open Ingår i East Western Cup. Extra cup-klass-avgift 40 kr/klass. 130,- 100,- 4
9 Ranch Riding D Open Ingår i East Western Cup. Extra cup-klass-avgift 40 kr/klass. 130,- 100,- 3
10 Ranch Riding C Open Ingår i East Western Cup. Extra cup-klass-avgift 40 kr/klass. 130,- 100,- 3
11 Western Pleasure E Open 100,- 100,- 0
12 Western Pleasure D Open 130,- 100,- 0
13 Western Pleasure C Open 130,- 100,- 0
14 Western Riding E Open 100,- 100,- 0
15 Western Riding D Open 130,- 100,- 5
16 Western Riding C Open 130,- 100,- 3
17 Western Horsemanship E Open 100,- 100,- 0
18 Western Horsemanship D Open Ingår i East Western Cup. Extra cup-klass-avgift 40 kr/klass. 130,- 100,- 3
19 Western Horsemanship C Open Ingår i East Western Cup. Extra cup-klass-avgift 40 kr/klass. 130,- 100,- 3
Övrigt
20 Rasthage, dag 50,- 0,- 0
21 Box, dag Inkl ströbal. 250,- 0,- 0
22 Box, ett dygn Inkl 1 st ströbal. 250,- 0,- 0
23 Cup-avgift Klass 7 Ranch Trail D Open 40,- 0,- 0
24 Cup-avgift Klass 8 Ranch Trail C Open 40,- 0,- 0
25 Cup-avgift Klass 9 Ranch Riding D Open 40,- 0,- 0
26 Cup-avgift Klass 10 Ranch Riding C Open 40,- 0,- 0
27 Cup-avgift Klass 18 Western Horsemanship D Open 40,- 0,- 0
28 Cup-avgift Klass 19 Western Horsemanship C Open 40,- 0,- 0
Totalt 42