TWRS - Taure Autumn Open 2024 - sista deltävlingen East Western Cup 2024
2024-09-07
Show Id: 1149
Tävlingens namn TWRS - Taure Autumn Open 2024 - sista deltävlingen East Western Cup 2024
Datum 2024-09-07
Plats Stadsberga Västergård, Haninge
Arrangör TWRS - Taure Western Riders
Proposition Mer information
Sista ordinare anmälningsdag 2024-08-25
Efteranmälningsavgift 50 kr (från och med 2024-08-26)
Sista möjliga anmälningsdag 2024-09-06
C- och D-klasser är öppna för alla ryttare med giltig A-/Y-licens och H/H1-licens för hästen samt medlemskap i WRAS-ansluten klubb. OBSERVERA! Från och med 1 juli anmäler du dig i WRAS tävlingssystem med ditt ryttarkonto och länkar dig till din häst. E-klasser är även öppna för icke-medlemmar i WRAS-ansluten förening och kräver inte tävlingslicens. Traditionell sadel och träns är tillåtet. Taure Spring Open 2024 High-point-score-ekipage utses mellan samtliga tävlande i D- och C-klass. Vissa klasser ingår även i East Western Cup 2024 som anges speciellt i anmälan i tävlingssystemet.
Klass Namn Notering Mönster Avgift Avg ungdom Anmälda
1 Trail C Open 130,- 100,- 1
2 Trail D Open 130,- 100,- 0
3 Trail E Open 100,- 100,- 2
4 Ranch Trail C Open East Western Cup-klass + 40 kr. Lägg till i anmälan klass 16. 130,- 100,- 1
5 Ranch Trail D Open East Western Cup-klass + 40 kr. Lägg till i anmälan klass 17. 130,- 100,- 0
6 Ranch Riding C Open East Western Cup-klass + 40 kr. Lägg till i anmälan klass 18. 130,- 100,- 0
7 Ranch Riding D Open East Western Cup-klass + 40 kr. Lägg till i anmälan klass 19. 130,- 100,- 1
8 Working Western Rail C Open 130,- 100,- 0
9 Working Western Rail D Open 130,- 100,- 1
10 Western Riding C Open 130,- 100,- 0
11 Western Riding D Open 130,- 100,- 0
12 Western Riding E Open 130,- 100,- 1
13 Western Horsemanship C Open East Western Cup-klass + 40 kr. Lägg till i anmälan klass 20. 130,- 100,- 0
14 Western Horsemanship D Open East Western Cup-klass + 40 kr. Lägg till i anmälan klass 21. 130,- 100,- 0
15 Western Horsemanship E Open 100,- 100,- 1
Övrigt
16 Deltagare EWC klass 4 - Ranch Trail C 40,- 40,- 1
17 Deltagare EWC klass 5 - Ranch Trail D 40,- 40,- 0
18 Deltagare EWC klass 6 - Ranch Riding C 40,- 40,- 0
19 Deltagare EWC klass 7 - Ranch Riding D 40,- 40,- 1
20 Deltagare EWC klass 13 - Western Horsemanship C 40,- 40,- 0
21 Deltagare EWC klass 14 - Western Horsemanship D 40,- 40,- 0
22 Rasthage, dag Pant lämnas vid anvisning av hage. 50,- 50,- 2
23 Box, ett dygn 1 spånbal ingår. Pant lämnas vid anvisning av utebox. 200,- 200,- 0
Totalt 12